copyright

NEDERLANDS

De meeste afbeeldingen op dit blog zijn niet van mij.  Daar waar ik afbeeldingen van anderen gebruik, streef ik ernaar om op de juiste wijze aan naamsvermelding te doen, alsook de licentievoorwaarden te noemen waaronder de afbeelding gepubliceerd is.
Mocht u van mening zijn dat uw auteursrechten op dit blog geschonden worden, neemt u dan alstublieft contact met mij op via e-mail om mij in de gelegenheid te stellen hiervoor te corrigeren, dan wel de betreffende afbeelding te verwijderen.

Ik ben een voorstander van gemeenschappelijk gebruik, van hergebruik en van recyclage.  De meeste foto’s op dit blog die onder mijn intellectueel eigendom vallen, mogen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden.  Het is u echter niet toegestaan om een volledig blogbericht te kopiëren en te publiceren op welke wijze dan ook.

De foto’s die u mag gebruiken en ook de voorwaarden waaronder u ze mag gebruiken, vindt u hier.

ENGLISH

Most images on this blog are not mine.  Wherever I use third party images I always try to give appropriate credits and mention the license under which they are published. 
If you feel your copyright has been violated, please let me know via e-mail, so I can make the necessary corrections or remove your image altogether. 

I am an advocate of common use, reuse, and recycling.  Most photos on this blog that are mine, can be used under certain terms.  However, you are not allowed to copy and publish an entire blog post in any way.

Heres where you can find my photos available for reuse and the terms under which you can use them.